Markkinointi

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERIN NIMI

KangasPuodin asiakasrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ

KangasPuoti/ Hernekuja 10, 37800 Toijala / Sähköposti: info@kangaspuoti.fi

3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

H.Puharinen / Hernekuja 10, 37800 Toijala / Sähköposti: info@kangaspuoti.fi

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoituksena on KangasPuodin myymiin tuotteisiin liittyvän asiakassuhteen hoito.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa KangasPuotiin. Järjestelmään rekisteröidään yhteydenpidon ja tilattujen tuotteiden ja palveluiden hoitamisen ja laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

- etu- ja sukunimi

- postiosoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

9. REKISTERIN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusasioita hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaalla ei ole pääsyä muiden asiakkaiden tietoihin.

10. REKISTERIEN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

11. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Järjestelmän käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi.

12. ASIAKASREKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Asiakastiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai asiakkaan pyynnöstä.

13. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä KangasPuodin www-sivuilla.

14. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi pyytää rekisterissä olevia tietojaan lähetettäväksi postitse itselleen.

15. TIEDON KORJAAMINEN

Asiakas voi pyytää rekisterin vastuuhenkilöä korjaamaan tiedot.


KotiKoti

Ostoskori  

(tyhjä)